Nasze serca są otwarte na każdą inicjatywę, która może przyczynić się do stworzenia lepszego jutra.

Wierzymy, że małe gesty mają dużą moc. Od lat wspieramy wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, a także inicjatywy oraz akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Drobne radości, których dostarczamy innym, nadają naszej pracy głębszego znaczenia. Sprawiają, że każdy kolejny dzień jest o niebo lepszy od poprzedniego.

By tworzyć lepsze jutro, uruchomiliśmy akcję Colian Pomaga. Dzięki niej dzielimy się dobrem i spełniamy marzenia.

[email protected]